Detail zprávy

Vybraná aktualita - detail zprávy:


I. zastavení

Dovolte mě, abych se s vámi podělila o malý monolog,který jsem nazvala I. zastavení. Za léta mé dosavadní práce, výkladu z karet, jsem nasbírala určité poznatky, zkušenosti a pokud zdraví dovolí... doufám, že budu sbírat i nadále a snad vám toto , nebo mé další zastavení nebudou připadat zbytečná, ale možná když budete váhat zda se na mě obrátit, či se nechat svojí vlastní intuicí, vám pomohou tato slova a necháte vést své kroky přirozenou, nenásilnou cestou.
Náš život se skládá z několika zásadních etap - první nadechnutí, procitnutí, první kroky a pády... Takto se náš život neustále opakuje...jen je rozdíl... v mnohých z nás, zda po pádu nalezneme opět sílu vstát, nebo raději zůstaneme ležet a necháme po sobě šlapat, nechat dopadat kapky deště,sněhové vločky, foukat vítr pálit slunce .... Možná bude pro někoho z vás novinkou, co teď napíšu. Nikdo z nás nemá napsanou žádnou knihu, ve které je předem dáno, co se nám stane, nikdo nevede naše kroky, nikdo nás netrestá za naše skutky - to všechno činíme sami , svým vlastním rozhodováním a myšlením... Až by se snad mohlo říct, jak lépe jsou na tom ti, kteří umí učinit nějaká rozhodnutí a nejsou flegmatičtí... No, pravdy na tom něco bude, ale ti flegmatici, to mají zase lepší v tom, že své dosavadní prožitky dokáží brát tak, jak přijdou a nepociťují touhy po změnách. Ale myslím, že většina z nás touží po tom, být zdravý, šťastný, mít střechu nad hlavou, spolehlivého a hodného partnera, dobrou a oceněnou práci, dostatek financí, mít kolem sebe přátele... prostě každý máme nějaké ty touhy, které někdy dokážeme prezentovat a někdy je nosíme jako tajný sen, který nelze uskutečnit...
No, těžko někoho přesvědčovat, jelikož na určité informace není každá lidská bytost připravena a některé poznatky, které jsou známé od pradávna... jsou pro tyto osoby jaksi \"španělskou vesnicí\"
Těžko někomu, kdo se cítí být stále ukřivděn budete povídat, že když on sám se cítí být ukřivděn, ukazuje vlastně své zrcadlo ostatním ... a ne on je obětí, ale křivdí ostatním. Někomu, kdo stále očekává vděk, či protislužbu, také těžko vysvětlíte, že právě jeho OČEKÁVÁNÍ je jeho \"brzdou\" aby se mohl odprostit od věčného čekání... Vždyť skutky, které vykonáváme, bychom měli opravdu činit tehdy, pokud je chceme udělat a ne proto, aby nám za ně byl někdo vděčný, či jsme si mohli takto vykoupit lepší místo v nebi Nenene vážení, takto to opravdu nefunguje... Dokud budeme vězni vlastním NESPRÁVNÝM myšlením...budeme z větší části své životní pouti pociťovat smutek , bolest, nenávist, závist, zlobu... A tyto vlastnosti zase přitahují pouze negativní vlastnosti... takže ... se opravdu můžeme motat v bludném kruhu....dokud sami za sebe nepřebereme zodpovědnost a budeme mít kontrolu nad tím, jak myslíme, jak mluvíme, co konáme...
Zdálo by se, že je to jednoduché..., ale věřte že pro citlivější jedince , je to obrovská práce s vlastní vůlí a trpělivostí...
Ale pokud si uvědomíme, že tato práce na sobě samých se nám vrátí v podobě vyvážené harmonie, spokojenosti v jakékoli oblasti, už kvůli tomu , to za to stojí. Někdy je ..., nebo vlastně dost často viditelné, že při dnešním hektickém tempu, raději zaplatíme a necháme někoho jiného, aby nás samotné dal \"nějak\" do pořádku... Ano funguje to, ale dočasně... Vždy za trvalým úspěchem se musí skrývat to nejdůležitější a to, naše víra a práce na vlastních myšlenkách.
Při čtení této poradny si můžete uvědomit, kolik lidí se stává závislých na tom, co předpoví karty... jenže to není předpověď vyšších mocí...ale je to předpověď , kterou jsme si jaksi \"naplánovali\" v průběhu našeho dosavadního života. Všichni z nás jsme ovlivněni i výchovou, sociálním zázemím...ale nikde není dáno, psáno... že musíme ztotožňovat dosavadní způsob cítění a myšlení, svých nejbližších. Víte , je určitě důstojné a etické soucítit s bolestí někoho cizího...ale to, že trpíme za něčí bolest... nikoho na nožky nepostaví... Posílit duchovní rovnováhu , nenechat osobu nečinně ovládat vlastními chmurami , rozehnat černé mraky ... to je pomoc, kterou lze učinit k dobru , oboustrannému. Ale pokud cítíte, že osoba tuto pomoc nepřijímá, nesnažte se víc...topit se společně s ní v jejím smutku - to není váš úděl... Musíte jít dál, svojí vlastní cestou, nečiňte ze sebe oběti, neberte všechny hříchy celého světa na sebe - to je špatně. Ten člověk, který pomoc nežádá, se rozhodl sám... Je to jeho volba - cesta. Nečiňte jiným to, co nechcete, aby činili vám. Staré, prastaré přísloví, které v sobě nese tolik moudrosti , vysvobození a pravdy smajlik
Chci vám všem říct, nesnažte se někdy prorazit hlavou zeď..., když to nejde, zkuste svému myšlení pouze naznačit, že to tak hold nemělo být ! Nečiňte ze sebe chudáky, neboť se jimi stanete ! Nelamentujte nad tím kdo všechno vám ukřivdil..., ale zamyslete se k čemu vás tato zkušenost přiměla , snažte se i v tom ... smutku, najít to, co vám to přineslo. A pokud se jedná o zdraví..., i tady se musíme první zamyslet, co jsme udělali špatně - ne trest, ale co jsme opravdu v sobě pociťovali... Každá nemoc, má původ v nesprávném chápání , myšlení ... Pouze nastartováním svého JÁ, dokážeme uzdravit i své tělo ! Ale je to dost zjednodušeně napsáno..., nese to pochopitelně obrovský kus práce. Ještě závěrem, malý příklad - uvědomte si, že za chybu, kterou jste učinili kdy v životě pikáte na stotisíckrát...smajlik Zkuste popřemýšlet, kolikrát , když si v duchu vybavíte..., situaci, která vám není zrovna 2x příjemná... co to ve vás vyvolává, stud, nenávist k sobě samým..., smutek... A toto činíme opravdu dosti často a tímto myšlením... opět ... okrádáme to naše JÁ o kus hezkého a přivoláváme pohromu.
Z chyb, se lze poučit a jít dál... když už nemůžeme pomoci osobě, které jsme ublížili, vraťme to za tuto osobu jiné a dvojnásobně..., poděkujme pak této osobě, že nás naučila.... pochopení... bolesti a vykoupení....
Snad, vás toto čtení neunavilo smajlik a pomohlo pochopit alespoň malinkou souvislost, mezi vnějším a vnitřním světem smajlik


[ Zpět do seznamu aktualit ]